Gonca Yıldırım

İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı kitabının yazarı Gonca YILDIRIM’la kitabı ve sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik. Kendisine bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. 1. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
  Lisansımı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde; Yüksek Lisansımı Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimlerinde; Doktorayı ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde tamamladım. 1994-2005 yılları arasında çeşitli gazete, dergilerde muhabir ve yazı işleri sorumlusu, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında müşteri temsilcisi ve şirketlerde halkla ilişkiler ve reklam sorumlusu olarak çalıştım. 2005-2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO’da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Program Başkanı olarak görev aldım. Eylül 2018’den itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Genel olarak halkla ilişkilere giriş, kurumsal halkla ilişkiler, kriz yönetimi, halkla ilişkiler yazarlığı, halkla ilişkiler uygulamaları, uluslararası halkla ilişkiler, marka yönetimi, tüketici davranışları vb dersler veriyorum.
 2. Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünü nasıl buluyorsunuz? Sizce Türkiye’de halkla ilişkilerin geleceği nedir?
  Türkiye’deki halkla ilişkiler sektörünün gelişimi konusundan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. 1990’lı yıllarda üniversitede öğrenci iken eğitimini aldığımız halkla ilişkiler ile şimdi eğitimini verdiğimiz ve uyguladığımız halkla ilişkiler arasında çok farklar var. Zamanı, teknolojiyi yakalayan, hatta onunla birlikte koşan ve çok yaratıcı işler başaran bir halkla ilişkiler var artık. Sektörde gerek kurumsalda gerekse ajanslarda hizmet veren halkla ilişkiler uygulayıcıları artık daha bilinçli ve kapsamlı hareket ediyorlar.

  Ancak eğitim ve uygulamada profesyonel olunmasına rağmen maalesef halk arasında hatta bazı kurumlar tarafından da halkla ilişkiler mesleği tam olarak kavranmış değil. Hala birçok kişi halkla ilişkiler mesleğini danışma elemanı, çağrı merkezi, sekreter, insan kaynakları olarak değerlendirmektedir. İronik şekilde İletişim fakültelerinde halkla ilişkiler bölümlerinin kontenjanları tam dolarken ve öğrenciler bilinçli şekilde tercih yaparken hala mesleğimizi anlatamamak gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu sebepten dolayı biz de İAÜ İletişim Fakültesi İAÜ PR Atölye kapsamında “Mesleğimin Farkında Ol” kampanyasını başlattık ve hala da devam ediyoruz.

  Çok parlak gençlerle gelecekte daha başarılı işler çıkacağına ve mesleğimizin hakkettiği yere geleceğine inanıyorum. Ancak bu konuda hem biz eğitimcilere, hem meslek profesyonellerine, hem de öğrencilerine çok iş düşüyor tabi ki.

 3. Kitabınızı yazarken özellikle üzerinde durduğunuz bir konu var mı?
  Halkla ilişkiler mesleğinin uygulama kısmında işimizin büyük bir alanını “yazmak” tutar. Her konuda yazmak zorundayızdır. Proje, basın bülteni, haber, röportaj, rapor, konuşma metni gibi metinlerin dışında ayrıca iş yaptığımız diğer sosyal paydaşlarımızla da sürekli sipariş, fiyat sorma, teklif alma, izin alma, süreç takibi gibi nedenlerle yazışmak zorundayızdır.Yazı yazma yeteneğine ve pratikliğine sahip olma zamanla geliştirilebilir. Her metin farklı nüansla, kuralla, cümle yapısıyla yazılmak zorundadır.

  Bu sebeple ben de halkla ilişkiler mesleğini icra ederken karşılaştığımız ve yazmak zorunda olduğumuz metinlerin yazım kurallarının ve örneklerinin yer aldığı bu kitapla hem bu mesleğe yeni başlayanlara hem de bu mesleğin öğrencilerine yardımcı olmak istedim.

 4. Kitabınızı okuyacak kişilerin neler kazanacağını umuyorsunuz?
  Kitapta öncelikli olarak halkla ilişkiler mesleği için çeşitli konularda yazmanın önemine değinirken, halkla ilişkilerin temel fonksiyonlarından olan “ikna etme” konusunda nasıl bir yol izlenebilir sorusuna cevap aranmaktadır. Halkla ilişkileri kurumun imaj, itibar ve saygınlığını inşa etme yolunda; kurumla hedef kitleleri arasında bir uzlaşı, etkileşim ortamı yaratma, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarma, kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgili bir farklılık ve farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirdiği bir iletişim ve yönetim fonksiyonu olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla yapılan çalışmaların kamuoyuna ve paydaşlara aktarılması için bir dizi metin ve görsele ihtiyaç vardır ki bu çalışmayla da halkla ilişkileri amacına götürecek bu metin ve görsellerin hem geleneksel hem de dijital medyada nasıl kurgulanması gerektiği anlatılmaktadır.
 5. Son olarak halkla ilişkiler öğrencilerine sektörle ilgili ne tavsiyede bulunursunuz?
  Bizim mesleğimiz, sürekli değişim ve gelişim gerektiren, eğilimleri takip isteyen ve çok yönlü düşündürmeyi gerektiren bir meslektir. Yapısı gereği multidisipliner olan halkla ilişkiler mesleğini layıkıyla yapabilmek için yenilikleri, teknolojiyi, toplumu sürekli takip etmek gerekir. Çok farklı alanlarda okumak, araştırmak gereklidir. Bu mesleği yapmak isteyen gençlerin sosyal ve kültürel anlamda mutlaka kendilerini geliştirmeleri, entelektüel düzeylerini artırmaları şart. Sanatın, sporun her alanını tanımalarını, takip etmelerini, farklı düşünce yapısına sahip medya organlarını takip etmelerini, farklı mekan ve şehirleri görerek-tanıyarak gezmelerini, bir yabancı dili iyi düzeyde öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca mutlaka bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışmalarını, kendilerini geliştirecek çeşitli sertifika programlarına katılmalarını, özel bir hobilerinin olmasını öneririm.

Gonca YILDIRIM – İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı 

Halkla ilişkilerin temel görev ve sorumluluklarının başında çeşitli amaçlar için bir dizi farklı metinler yazmak gelir. Yazılan her metin, hedef kitlelerin düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemek ve değiştirmek, ikna etmek, onları bilgilendirmek, eğitmek ya da eğlendirmek gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Bu çalışmada halkla ilişkilerin temel araçlarından olan yazılı-basılı-görsel ve dijital medyaya uygun metinlerin biçimsel ve içeriksel olarak nasıl yazılması gerektiği örneklerle detaylı olarak anlatılmaktadır.

İkna Odaklı Halkla İlişkiler Yazarlığı

Bu kitapta, ikna odaklı halkla ilişkiler yazarlığının önemi, amacı ve süreçlerinin yanı sıra, kurum içi ve kurumlar arası resmi, ticari ve özel yazışma kuralları örnekler ile anlatılmaktadır. Sonraki bölümlerde halkla ilişkiler-medya ilişkisi ve haber yazım kurallarından bahsedilmekte; geleneksel ve dijital medya organlarına yönelik hazırlanacak basın bülteni, sosyal medyada içerik hazırlama ve içerik yönetimi gibi konular örneklerle açıklanmaktadır. Ayrıca, dijital ve geleneksel olarak hazırlanan diğer ’Damlı malzemelerin yazım ve hazırlanma kuralları detaylı şekilde yer almaktadır. Konuyla ilgili çok az sayıda eser olması nedeniyle, bu kitap bu meslekte çalışmaya başlayan genç halkla ilişkiler profesyonelleri ve halkla ilişkiler bölümünde eğitim gören öğrenciler ve için önemli bir kaynak niteliğindedir.